Dit jaar is het 10 jaar geleden dat ít Meulenparkie is opgericht.
Op zaterdag 7 september hebben we dit gevierd.
Ons verliefde zwanenkoppel zitten bij toerbeurt op hun eieren in het nieuwe
zwanennest, mede mogelijk gemaakt door NL Doet.
Er zijn drie walibiís die hun jong liefdevol beschermen in hun buidel dragen.
De kippen zitten ook druk te broeden.
Misschien worden we nog verrast door jonge hertjes?????
Bij onze buren
kan straks weer (h)eerlijke groenten geoogst worden.

Nieuws


E-mail: meulenparkie@xs4all.nl
RSIN: 8210.98.226
KvK: 01160325
Copyright 2019 © 't Meulenparkie
Secretariaat: A. Luitjes
Tel: 06 547 524 44
Bankrek.nr. St. Hertenkamp Bovensmilde:
NL23 RABO 0152 0331 73
Bovensmilde